KM Hè 2014: Mua điều hòa Daikin 2 chiều - Trúng ngay một chuyến du lịch Hạ Long trị giá 5.000.000 đồng! Cam kết giá rẻ nhất Hà Nội!

 

 

 

 

 

 

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Chọn theo công nghệ
Thống kê truy cập
Điều hòa Daikin Cinvestra.vn
Điều hòa Daikin Cinvestra.vn
Điều hòa Daikin Cinvestra.vn
Mua Daikin 2 chiều - Trúng chuyến du lịch Hạ Long giá 5 triệu đồng
Mua Daikin 2 chiều - Trúng chuyến du lịch Hạ Long giá 5 triệu đồng
Mua Daikin 2 chiều - Trúng chuyến du lịch Hạ Long giá 5 triệu đồng
Mua Daikin 2 chiều - Trúng chuyến du lịch Hạ Long giá 5 triệu đồng

Sản phẩm bán chạy

Multi inverter 1 chiều gas R22

Điều hòa Daikin 1 chiều thường

Cassette âm trần FHC48NUV1/R48NUY1

- Điều hòa daikin 1 chiều

- 8200 Btu/h

- Gas R22

- Non-Inverter

- Giá : 6,700,000 VNĐ

Cassette âm trần FHC48NUV1/R48NUY1

- Điều hòa daikin 1 chiều

- 7100 Btu/h

- Gas R22

- Non-Inverter

- Giá : 6,500,000 VNĐ

Cassette âm trần FHC48NUV1/R48NUY1

- Điều hòa daikin 1 chiều

- 21000 Btu/h

- Gas R22

- Non-Inverter

- Giá : 18,800,000 VNĐ

Cassette âm trần FHC48NUV1/R48NUY1

- Điều hòa daikin 1 chiều

- 18000 Btu/h

- Gas R22

- Non-Inverter

- Giá : 13,700,000 VNĐ

Cassette âm trần FHC48NUV1/R48NUY1

- Điều hòa daikin 1 chiều

- 12000 Btu/h

- Gas R22

- Non-Inverter

- Giá : 9,400,000 VNĐ

Cassette âm trần FHC48NUV1/R48NUY1

- Điều hòa daikin 1 chiều

- 9000 Btu/h

- Gas R22

- Non-Inverter

- Giá : 7,400,000 VNĐ

Multi inverter 1 chiều gas R410a

Multi inverter 2 chiều gas R410a

Điều hòa Daikin 1 chiều Inverter gas R22

Cassette âm trần FHC48NUV1/R48NUY1

- Điều hòa daikin 1 chiều

- 24000 Btu/h

- Gas R22

- Inverter

- Giá : 27,700,000 VNĐ

Cassette âm trần FHC48NUV1/R48NUY1

- Điều hòa daikin 1 chiều

- 21000 Btu/h

- Gas R22

- Inverter

- Giá : 24,550,000 VNĐ

Cassette âm trần FHC48NUV1/R48NUY1

- Điều hòa daikin 1 chiều

- 18000 Btu/h

- Gas R22

- Inverter

- Giá : 17,900,000 VNĐ

Cassette âm trần FHC48NUV1/R48NUY1

- Điều hòa daikin 1 chiều

- 14000 Btu/h

- Gas R22

- Inverter

- Giá : 14,600,000 VNĐ

Cassette âm trần FHC48NUV1/R48NUY1

- Điều hòa daikin 1 chiều

- 12000 Btu/h

- Gas R22

- Inverter

- Giá : 11,800,000 VNĐ

Cassette âm trần FHC48NUV1/R48NUY1

- Điều hòa daikin 1 chiều

- 9000 Btu/h

- Gas R22

- Inverter

- Giá : 9,800,000 VNĐ

Điều hòa Daikin 1 chiều Inverter gas R410a

Cassette âm trần FHC48NUV1/R48NUY1

- Điều hòa daikin 1 chiều

- 24000 Btu/h

- Gas 410

- Inverter

- Giá : 31,800,000 VNĐ

Cassette âm trần FHC48NUV1/R48NUY1

- Điều hòa daikin 1 chiều

- 21000 Btu/h

- Gas 410

- Inverter

- Giá : 28,200,000 VNĐ

Cassette âm trần FHC48NUV1/R48NUY1

- Điều hòa daikin 1 chiều

- 18000 Btu/h

- Gas 410

- Inverter

- Giá : 20,400,000 VNĐ

Cassette âm trần FHC48NUV1/R48NUY1

- Điều hòa daikin 1 chiều

- 12000 Btu/h

- Gas 410

- Inverter

- Giá : 13,300,000 VNĐ

Cassette âm trần FHC48NUV1/R48NUY1

- Điều hòa daikin 1 chiều

- 9000 Btu/h

- Gas 410

- Inverter

- Giá : 11,350,000 VNĐ

Điều hòa Daikin Multi

Điều hòa Daikin 2 chiều Inverter gas R22

Cassette âm trần FHC48NUV1/R48NUY1

- Điều hòa daikin 2 chiều

- 24000 Btu/h

- Gas R22

- Inverter

- Giá : 33,400,000 VNĐ

Cassette âm trần FHC48NUV1/R48NUY1

- Điều hòa daikin 2 chiều

- 21000 Btu/h

- Gas R22

- Inverter

- Giá : 29,450,000 VNĐ

Cassette âm trần FHC48NUV1/R48NUY1

- Điều hòa daikin 2 chiều

- 18000 Btu/h

- Gas R22

- Inverter

- Giá : 21,400,000 VNĐ

Cassette âm trần FHC48NUV1/R48NUY1

- Điều hòa daikin 2 chiều

- 12000 Btu/h

- Gas R22

- Inverter

- Giá : 14,100,000 VNĐ

Cassette âm trần FHC48NUV1/R48NUY1

- Điều hòa daikin 2 chiều

- 9000 Btu/h

- Gas R22

- Inverter

- Giá : 11,700,000 VNĐ

Điều hòa Daikin Cassette đa hướng 1 chiều Inverter R410a

Cassette âm trần FHC48NUV1/R48NUY1

- Điều hòa daikin 1 chiều

- 17400 Btu/h

- Gas 410

- Inverter

- Giá : 29,750,000 VNĐ

Cassette âm trần FHC48NUV1/R48NUY1

- Điều hòa daikin 1 chiều

- 20000 Btu/h

- Gas 410

- Inverter

- Giá : 36,850,000 VNĐ

Cassette âm trần FHC48NUV1/R48NUY1

- Điều hòa daikin 1 chiều

- 24000 Btu/h

- Gas 410

- Inverter

- Giá : 40,940,000 VNĐ

Cassette âm trần FHC48NUV1/R48NUY1

- Điều hòa daikin 1 chiều

- 34000 Btu/h

- Gas 410

- Inverter

- Giá : 48,380,000 VNĐ

Cassette âm trần FHC48NUV1/R48NUY1

- Điều hòa daikin 1 chiều

- 42000 Btu/h

- Gas 410

- Inverter

- Giá : 52,790,000 VNĐ

Cassette âm trần FHC48NUV1/R48NUY1

- Điều hòa daikin 1 chiều

- 48000 Btu/h

- Gas 410

- Inverter

- Giá : 57,400,000 VNĐ

Điều hòa Daikin 2 chiều Inverter gas R410a

Cassette âm trần FHC48NUV1/R48NUY1

- Điều hòa daikin 2 chiều

- 24000 Btu/h

- Gas 410

- Inverter

- Giá : 36,600,000 VNĐ

Cassette âm trần FHC48NUV1/R48NUY1

- Điều hòa daikin 2 chiều

- 21000 Btu/h

- Gas 410

- Inverter

- Giá : 32,600,000 VNĐ

Cassette âm trần FHC48NUV1/R48NUY1

- Điều hòa daikin 2 chiều

- 18000 Btu/h

- Gas 410

- Inverter

- Giá : 23,400,000 VNĐ

Cassette âm trần FHC48NUV1/R48NUY1

- Điều hòa daikin 2 chiều

- 12000 Btu/h

- Gas 410

- Inverter

- Giá : 15,300,000 VNĐ

Cassette âm trần FHC48NUV1/R48NUY1

- Điều hòa daikin 2 chiều

- 9000 Btu/h

- Gas 410

- Inverter

- Giá : 13,000,000 VNĐ

Điều hòa daikin 2 chiều Non-Inverter R410a

Cassette âm trần FHC48NUV1/R48NUY1

- Điều hòa daikin 2 chiều

- 21000 Btu/h

- Gas 410

- Non-Inverter

- Giá : 25,900,000 VNĐ

Cassette âm trần FHC48NUV1/R48NUY1

- Điều hòa daikin 2 chiều

- 18000 Btu/h

- Gas 410

- Inverter

- Giá : 18,800,000 VNĐ

Cassette âm trần FHC48NUV1/R48NUY1

- Điều hòa daikin 2 chiều

- 12000 Btu/h

- Gas 410

- Non-Inverter

- Giá : 12,300,000 VNĐ

Cassette âm trần FHC48NUV1/R48NUY1

- Điều hòa daikin 1 chiều

- 9000 Btu/h

- Gas 410

- Non-Inverter

- Giá : 10,100,000 VNĐ

Điều hòa Daikin cao cấp