Cinvestra
Cinvestra
Điều hòa Daikin - Heating and cooling comfort
Điều hòa Daikin - Heating and cooling comfort

Sản phẩm bán chạy

Điều hòa Daikin 1 chiều inverter R32

Cassette âm trần FHC48NUV1/R48NUY1

- Điều hòa daikin 1 chiều

- 24 Btu/h

- Non-Inverter

- Inverter

- Giá : 33,000,000 VNĐ

Cassette âm trần FHC48NUV1/R48NUY1

- Điều hòa daikin 1 chiều

- 21000 Btu/h

- Inverter

- Inverter

- Giá : 29,300,000 VNĐ

Cassette âm trần FHC48NUV1/R48NUY1

- Điều hòa daikin 1 chiều

- 18 Btu/h

- Inverter

- Inverter

- Giá : 21,150,000 VNĐ

Cassette âm trần FHC48NUV1/R48NUY1

- Điều hòa daikin 1 chiều

- 12 Btu/h

- Inverter

- Inverter

- Giá : 13,750,000 VNĐ

Cassette âm trần FHC48NUV1/R48NUY1

- Điều hòa daikin 1 chiều

- 9000 Btu/h

- Inverter

- Inverter

- Giá : 11,750,000 VNĐ

Cassette âm trần FHC48NUV1/R48NUY1

- Điều hòa daikin 1 chiều

- 21000 Btu/h

- Inverter

- Inverter

- Giá : 24,300,000 VNĐ

Điều hòa Daikin 1 chiều non-inverter

Cassette âm trần FHC48NUV1/R48NUY1

- Điều hòa daikin 1 chiều

- 21000 Btu/h

- Inverter

- Non-Inverter

- Giá : 23,150,000 VNĐ

Cassette âm trần FHC48NUV1/R48NUY1

- Điều hòa daikin 1 chiều

- 18 Btu/h

- Non-Inverter

- Non-Inverter

- Giá : 16,950,000 VNĐ

Cassette âm trần FHC48NUV1/R48NUY1

- Điều hòa daikin 1 chiều

- 12 Btu/h

- Non-Inverter

- Non-Inverter

- Giá : 11,200,000 VNĐ

Cassette âm trần FHC48NUV1/R48NUY1

- Điều hòa daikin 1 chiều

- 9000 Btu/h

- Non-Inverter

- Non-Inverter

- Giá : 8,700,000 VNĐ

Cassette âm trần FHC48NUV1/R48NUY1

- Điều hòa daikin 1 chiều

- 24 Btu/h

- Gas 410

- Non-Inverter

- Giá : 19,550,000 VNĐ

Cassette âm trần FHC48NUV1/R48NUY1

- Điều hòa daikin 1 chiều

- 18 Btu/h

- Gas 410

- Non-Inverter

- Giá : 14,400,000 VNĐ

Điều hòa Daikin 2 chiều inverter R32

Cassette âm trần FHC48NUV1/R48NUY1

- Điều hòa daikin 2 chiều

- 18 Btu/h

- Non-Inverter

- Inverter

- Giá : 46,400,000 VNĐ

Cassette âm trần FHC48NUV1/R48NUY1

- Điều hòa daikin 2 chiều

- 12 Btu/h

- Inverter

- Inverter

- Giá : 43,000,000 VNĐ

Cassette âm trần FHC48NUV1/R48NUY1

- Điều hòa daikin 2 chiều

- 9000 Btu/h

- Inverter

- Inverter

- Giá : 39,850,000 VNĐ

Điều hòa Daikin 1 chiều Inverter gas R410a

Cassette âm trần FHC48NUV1/R48NUY1

- Điều hòa daikin 1 chiều

- 24 Btu/h

- Gas 410

- Inverter

- Giá : 31,500,000 VNĐ

Cassette âm trần FHC48NUV1/R48NUY1

- Điều hòa daikin 1 chiều

- 24000 Btu/h

- Gas 410

- Inverter

- Giá : 31,800,000 VNĐ

Cassette âm trần FHC48NUV1/R48NUY1

- Điều hòa daikin 1 chiều

- 21000 Btu/h

- Gas 410

- Inverter

- Giá : 28,200,000 VNĐ

Cassette âm trần FHC48NUV1/R48NUY1

- Điều hòa daikin 1 chiều

- 18000 Btu/h

- Gas 410

- Inverter

- Giá : 20,400,000 VNĐ

Cassette âm trần FHC48NUV1/R48NUY1

- Điều hòa daikin 1 chiều

- 12000 Btu/h

- Gas 410

- Inverter

- Giá : 13,300,000 VNĐ

Cassette âm trần FHC48NUV1/R48NUY1

- Điều hòa daikin 1 chiều

- 9000 Btu/h

- Gas 410

- Inverter

- Giá : 11,350,000 VNĐ

Điều hòa Daikin 2 chiều Inverter gas R22

Cassette âm trần FHC48NUV1/R48NUY1

- Điều hòa daikin 2 chiều

- 24000 Btu/h

- Gas R22

- Inverter

- Giá : 33,400,000 VNĐ

Cassette âm trần FHC48NUV1/R48NUY1

- Điều hòa daikin 2 chiều

- 21000 Btu/h

- Gas R22

- Inverter

- Giá : 29,450,000 VNĐ

Cassette âm trần FHC48NUV1/R48NUY1

- Điều hòa daikin 2 chiều

- 18000 Btu/h

- Gas R22

- Inverter

- Giá : 21,400,000 VNĐ

Cassette âm trần FHC48NUV1/R48NUY1

- Điều hòa daikin 2 chiều

- 12000 Btu/h

- Gas R22

- Inverter

- Giá : 14,100,000 VNĐ

Cassette âm trần FHC48NUV1/R48NUY1

- Điều hòa daikin 2 chiều

- 9000 Btu/h

- Gas R22

- Inverter

- Giá : 11,900,000 VNĐ

Điều hòa Daikin Cassette đa hướng 1 chiều Inverter R410a

Cassette âm trần FHC48NUV1/R48NUY1

- Điều hòa daikin 1 chiều

- 17400 Btu/h

- Gas 410

- Inverter

- Giá : 29,750,000 VNĐ

Cassette âm trần FHC48NUV1/R48NUY1

- Điều hòa daikin 1 chiều

- 20000 Btu/h

- Gas 410

- Inverter

- Giá : 36,850,000 VNĐ

Cassette âm trần FHC48NUV1/R48NUY1

- Điều hòa daikin 1 chiều

- 24000 Btu/h

- Gas 410

- Inverter

- Giá : 40,940,000 VNĐ

Cassette âm trần FHC48NUV1/R48NUY1

- Điều hòa daikin 1 chiều

- 34000 Btu/h

- Gas 410

- Inverter

- Giá : 48,380,000 VNĐ

Cassette âm trần FHC48NUV1/R48NUY1

- Điều hòa daikin 1 chiều

- 42000 Btu/h

- Gas 410

- Inverter

- Giá : 52,790,000 VNĐ

Cassette âm trần FHC48NUV1/R48NUY1

- Điều hòa daikin 1 chiều

- 48000 Btu/h

- Gas 410

- Inverter

- Giá : 57,400,000 VNĐ

Điều hòa Daikin 2 chiều Inverter gas R410a

Cassette âm trần FHC48NUV1/R48NUY1

- Điều hòa daikin 2 chiều

- 24000 Btu/h

- Gas 410

- Inverter

- Giá : 36,600,000 VNĐ

Cassette âm trần FHC48NUV1/R48NUY1

- Điều hòa daikin 2 chiều

- 21000 Btu/h

- Gas 410

- Inverter

- Giá : 32,600,000 VNĐ

Cassette âm trần FHC48NUV1/R48NUY1

- Điều hòa daikin 2 chiều

- 18000 Btu/h

- Gas 410

- Inverter

- Giá : 23,400,000 VNĐ

Cassette âm trần FHC48NUV1/R48NUY1

- Điều hòa daikin 2 chiều

- 12000 Btu/h

- Gas 410

- Inverter

- Giá : 15,300,000 VNĐ

Cassette âm trần FHC48NUV1/R48NUY1

- Điều hòa daikin 2 chiều

- 9000 Btu/h

- Gas 410

- Inverter

- Giá : 13,000,000 VNĐ

Điều hòa daikin 2 chiều Non-Inverter R410a

Cassette âm trần FHC48NUV1/R48NUY1

- Điều hòa daikin 2 chiều

- 21000 Btu/h

- Gas 410

- Non-Inverter

- Giá : 25,900,000 VNĐ

Cassette âm trần FHC48NUV1/R48NUY1

- Điều hòa daikin 2 chiều

- 18000 Btu/h

- Gas 410

- Inverter

- Giá : 18,800,000 VNĐ

Cassette âm trần FHC48NUV1/R48NUY1

- Điều hòa daikin 2 chiều

- 12000 Btu/h

- Gas 410

- Non-Inverter

- Giá : 12,300,000 VNĐ

Cassette âm trần FHC48NUV1/R48NUY1

- Điều hòa daikin 1 chiều

- 9000 Btu/h

- Gas 410

- Non-Inverter

- Giá : 10,100,000 VNĐ

Điều hòa Daikin cao cấp

Danh mục sản phẩm
Chọn theo công nghệ
Thống kê truy cập
Điều hòa Daikin phòng khách
Sử dụng điều hòa Daikin